Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 8 maj 2017 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett sjuttio­tal medlemmar. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Leif Holländer. Föreningens disponent Lenita Fagerlund kallades till sekreterare. Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Valberedningens förslag till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare föredrogs av valberedningens ordförande Lars­-Bertil Olsson. Stämman valde sålunda Christina von Hertzen till ny ordförande och till vice ordförande Torsten...