Vad är Ålands Bostadsrättsförening?

Ålands Bostadsrättsförening rf är en ekonomisk förening som är inregistrerad i handelsregistret. Föreningens syfte är att tillhandahålla ett gediget boende till en rimlig insats. Föreningen är öppen för alla och inga speciella krav ställs för medlemskap.

Bostadsrättsbostäderna byggs med en genomtänkt och ändamålsenlig standard, högklassigt men utan överdriven lyx. De som tilldelas bostad i nya projekt har möjlighet att påverka utformning och inredning under byggnadstiden.

Bostadsrättsföreningen fungerar enligt självkostnadsprincipen – allt överskott inom föreningen används för föreningens medlemmar och de boende.

Insats

Den egna insatsen är 15 procent av bostadens byggnadskostnad inklusive carport/garage, förråd, tomt och liknande.

Exempel: 60 kvm lägenhetsyta á 3.800 € = 228.000 – den egna insatsen är 34.200 €.

Av bostadsrättsavgiften avgår cirka 6 procent till en riksomfattande inlösningsfond för bostadsrätter. Fonden träder in om en bostadsrättsförening skulle gå i konkurs eller om det skulle bli omöjligt att sälja bostadsrätter som blir lediga. Detta ökar tryggheten i systemet. Bostadsrättsinnehavaren är alltid garanterad att få insatsen tillbaka – oberoende vad som händer med föreningen.

Månadsvederlag

Självkostnadsprincipen gäller också när man räknar ut månadsvederlaget (hyran). Den beräknas så att enbart drifts- kapital- och underhållskostnader ingår. En liten del av vederlaget avsätts till en grundreparationsfond, så att föreningen skall kunna grundreparera fastigheterna med 20-25 års mellanrum, huvudsakligen genom egen finansiering.

Grundregeln för bostadsrätt är att man skall bo i sin bostadsrättsbostad. Det betyder att man inte skall inneha en bostadsrätt och en ägobostad samtidigt inom samma kommun. Undantagna från denna regel är de som fyllt 55 år (Lag om bostadsrätter 4 a §).

Hur blir man medlem i föreningen?

Om du vill bli medlem i Ålands Bostadsrättsförening r.f. ansöker du om
medlemskap genom att fylla i blanketten nedan som automatiskt sänds
till vår disponent Disponenthuset.

Anmälningsblankett för medlemskap i Ålands Bostadsrättsförening

Styrelsen för Ålands Bostadsrättsförening r.f. (ÅBRF) består av följande personer:

  • Leif Holländer, ordförande
  • Gunilla Södergård, vice ordförande
  • Karl-Gustav Förström, medlem
  • Ulla Andersson, medlem
  • Richard Jokinen, medlem
  • Christer Johansson, medlem
  • Bo-Anders Kuhlman, ersättare
  • Mikael Korpinen, ersättare
  • Annette Granström, ersättare
  • Bengt Johnsson, ersättare
  • Håkan Karlsson, ersättare