Om du vill bli medlem i Ålands Bostadsrättsförening r.f. ansöker du om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan som automatiskt sänds till vår disponent Lenita Fagerlund.

PERSONUPPGIFTER:

Namn *

Födelsetid (dag, mån, år) *

Nuvarande adress *

Postadress *

Telefon *

E-post *

Make/makans namn

Antal hemmaboende familjemedlemmar (förutom make/maka)

Barnens födelseår

Nuvarande hemkommun *

Arbetsplats/yrke/pensionerad *

Familjens nuvarande boendeform *

Önskemål om lägenhet, antal rum och kök *