Om du vill bli medlem i Ålands Bostadsrättsförening r.f. ansöker du om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan som automatiskt sänds till vår disponent Lenita Fagerlund.

PERSONUPPGIFTER:

  Namn *

  Födelsetid (dag, mån, år) *

  Nuvarande adress *

  Postadress *

  Telefon *

  E-post *

  Make/makans namn

  Antal hemmaboende familjemedlemmar (förutom make/maka)

  Barnens födelseår

  Nuvarande hemkommun *

  Arbetsplats/yrke/pensionerad *

  Familjens nuvarande boendeform *

  Önskemål om lägenhet, antal rum och kök *