Några månader har förflutit sedan vår Brf:s årsmöte gav styrelsen grönt ljus att driva vidare projektet Segelmakaren på Horelliområdet. Styrelsen har lagt ner mycket tid sedan dess för att få bitarna på plats. Kanske Geijers berömda talesätt ”vad stort sker, det sker tyst”  bäst beskriver processen. Halvfärdigt arbete ska man inte föra oljud om.

Vårens och sommarens arbetssätt har varit : Visst är Segelmakarens idé och geografiska läge  utomordentligt, ja, som en dröm. Men nu är det inte vår sak att producera drömmar utan att ta fram fakta så gott det går !

Den konkreta planeringen  har gått ut på att finslipa boendet i Segelmakaren så att varje lägenhet blir tilltalande, att nya idéer får komma in. Men alllt inom en kostnadsram som är realistisk.

Upplägget med 32 lägenheter följer årsmötets principbeslut. Alltså fördelat på två höghus och två två parhus framför. Vi har nu detaljplanerat lägenheterna och de påminner i mycket om den tidigare versionen (mars 2015).

  • Stadsarkitektkontoret har omfattat dessa planer, framtagna av arkitektbyrån Michael Donalds och styrelsen.
  • Byggnadsinspektionen har börjat behandla vår ansökan om byggnadslov. Signalerna är positiva och vi förväntar oss att vårt byggnadslov kommer upp på byggnadsnämndens nästa möte 14.9.2015.
  • Tomten har säkrats genom ett arrendeavtal, som tecknades med staden 25.8. Behandling för godkännande i infrastrukturnämnden 26.8. Besittningen av tomten är ett av huvudvillkoren för att byggnadslov ska kunnas beviljas.
  • Syn med rågrannarna har hållits i medlet av augusti och vi är överens.
  • Pliktning av tomten har gjorts (undersökt vad som finns under mossa och annan vegetation)
  • Positivt förhandsbesked från staden om anslutning av vatten och avlopp.

 Ett omständligare offertförfarande väntar oss nu.Vi är ju en s.k. allmännyttig ekonomisk förening, som kan få samhälleligt stöd (landskapsborgen, räntestöd). Å andra sidan innebär detta samtidigt att vi måste följa spelreglerna för offentlig upphandling. I praktiken måste vi bjuda ut vårt projekt för offerter från hela EU-området. I slutändan säkrar detta förfarande att vi kan få den bästa  pris- och kvalitetsmixen. Men ett par (extra)månader kommer denna offertrunda att ta inkommande höst.

När väl EU-offertrundan är genomförd vet vi var den faktiska prisnivån ligger och kan med mycket mera vetande (och mindre tro) räkna ut priset på de olika lägenhetstyperna. Därefter får våra intressenter (medlemmar och blivande medlemmar) genom teckning avgöra projektets framtid.

För samma framtid (i ekonomiskt avseende) har vi förhandlat med potentiella finansiärer och har i ryggen ett positivt förhandsbesked.

Vi kommer  – strax efter byggnadsnämndens möte – att sätta in lägenhetsskisser på den här hemsidan, som vi förresten nu håller på att ge en ny ’look’.

Ja, jag inledde den här rapporten med ett citat och kan väl avsluta med ett annat, som jag tycker att sitter riktigt bra i vårt nuvarande skede : Intet är som väntans tider!

Vänligen
Kaj Grundström, ordförande