Foto: Karl-Gustav Förström

Ett gammalt åländskt sjömansuttryck passar ju bra för att berätta att nu är seglen uppe och vi har fått styrfart !
Ja, så som det ofta händer i större projekt fylls villkor efter villkor – och så en vacker dag kan vi kasta loss.
Massmedia har i dagarna berättat att Landskapsregeringen levererade den fina nyheten (19.1.2016): ’Segelmakaren’ beviljas både räntestöd och landskapsborgen. Dessa två finansiella stöd är av avgörande betydelse för att starta upp projektet !

Slag i slag
Händelserna har nu följt slag i slag.
Samtidigt som LR satte sista handen vid beslutet slutförde vi förhandlingarna med huvudentreprenören Ålands Bygg Ab. Som ju faktiskt har ansvar för hela projektet eftersom Segelmakaren görs som en totalentreprenad.
Och dagen efter LR-beslutet undertecknade vi entreprenadavtalet. Nästan till ackompanjemang från tomten där firma Magnus Söderlund omgående hade satt i gång markarbetena. Så ”instrumenten” var av det mera grova slaget …  Och bra tycks det gå undan.
Smidigt har också förhandlingarna förlöpt med vår finansiär Andelsbanken för Åland. Handlingarna är klara denna vecka.
Som en avslutning på rapporten: 26.1. hölls ett s.k. startmöte på Stadshuset där både vi, byggarna och berörda myndigheter kom överens hur projektet förs framåt i samarbete.
All engines are running !

Hälsar
Kaj Grundström
Ålands BRF, ordförande