Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 5 april 2018 i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av 81 medlemmar. Ordförande Christina von Hertzen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Ralph Salo. Till sekreterare valdes föreningens disponent Lenita Fagerlund och till protokolljusterare Kerstin Ramström och Karl-Johan Åkerfelt. Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse Resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2017 presenterades. Bokslutet visade ett nollresultat och följaktligen fanns inget överskott att...

Bostadsrättsföreningen har hållit sitt årsmöte 2016 Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 18 april 2016 i Ålands hotell­ och restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett 70­tal personer. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundstrom och till viceordförande Karl­Johan Åkerfelt. Jeanette Höstman kallades till sekreterare. Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Kaj Grundström omvaldes till ordförande, viceordförande Bertel Sund likaså. Valberedningens ordförande Lars­Bertil Olsson föreslog till styrelsemedlemmar Håkan Clemes, Christer Johansson, Monica Grunér och Torsten Fredriksson. Mötet omfattade förslaget och...

Helt plötsligt har vi vårdagjämning och så strax därefter påsk ! Den mörka vintern får ge vika. Å andra sidan, vintern har varit bättre än vi vågat hoppas på och det är full rulle på byggprojektet. Men brukar inte också byggarna säga att "det finns inga dåliga väder, på sin höjd dåliga kläder" ;-) Så på Segelmakargatan tycks det ha varit både bra väder och rejäla kläder ! Hälsar Kaj Grundström och önskar Glad Påsk...

[smartslider2 slider="5"] Foto: Karl-Gustav Förström Ett gammalt åländskt sjömansuttryck passar ju bra för att berätta att nu är seglen uppe och vi har fått styrfart ! Ja, så som det ofta händer i större projekt fylls villkor efter villkor – och så en vacker dag kan vi kasta loss. Massmedia har i dagarna berättat att Landskapsregeringen levererade den fina nyheten (19.1.2016): 'Segelmakaren' beviljas både räntestöd och landskapsborgen. Dessa två finansiella stöd är av avgörande betydelse för att starta upp projektet ! Slag i slag Händelserna har...

Anbudsrundan enligt EU-reglerna är nu genomförd. Fyra offerter har inom utsatt tid lämnats in. Och som åländsk aktör vill vi inte sticka under stol med det stolta  konstaterandet att samtliga anbud kom från åländska byggföretag !  Som låg nära varandra prismässigt. Nu har vi inlett avtalsförhandlingarna med det företag, som kom med förmånligaste anbudet. Därmed går bollen samtidigt över till den andra planhalvan. Till intressenterna. Vem vill veta mera om hur Segelmakaren ska bli ? Det är läge att öppna dörrarna för en presentation...

Några månader har förflutit sedan vår Brf:s årsmöte gav styrelsen grönt ljus att driva vidare projektet Segelmakaren på Horelliområdet. Styrelsen har lagt ner mycket tid sedan dess för att få bitarna på plats. Kanske Geijers berömda talesätt "vad stort sker, det sker tyst"  bäst beskriver processen. Halvfärdigt arbete ska man inte föra oljud om. Vårens och sommarens arbetssätt har varit : Visst är Segelmakarens idé och geografiska läge  utomordentligt, ja, som en dröm. Men nu är det inte vår sak att...

Segelmakargatan kallar vi kort och gott det nya projektet vi har arbetat fram. Den 12 mars 2015 postade vi till våra medlemmar konkret information om projektet. Vi vill samtidigt ta reda på våra medlemmars personliga intresse för ny lägenhet. Speciellt med tanke på att vi har många nya medlemmar, som ännu inte har bostadsrättslägenhet. Segelmakargatan i ett nötskal : Naturskönt, havsnära läge vid inloppet till Mariehamnns Västerhamn. Två höghus med 14 lägenheter i vardera. Samtliga har havsutsikt. Husen kallas A och B. Dessutom två...